Look Food Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 151 lokal 3U

02-326 Warszawa

Look Food Sp. z o.o.

Oddział w Lublinie

ul. Energetków 23

20-468 Lublin

Kapitał Zakładowy: 7500 zł

NIP 701 03 80 999

REGON 146681449

KRS 0000461895

Look Food Sp. z o.o. wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy dla M.S.T. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000461895